Noodoplossing, samenkomen in de natuur.

 

Om toch een minimum aan visuele contacten te kunnen onderhouden heeft de gemeente aan TIGEM een vergunning afgeleverd om het mogelijk te maken samen te komen op de weide van de pastorie. Natuurlijk met in acht neming van de veiligheidsvoorschriften.

20200717_205128

20200717_214429(0)